Metsätien pohjan teko

Metsäautotien pohjan rakentaminen betonimurskeella