Metsäautotien rakentaminen Gles Rock betonimurskeella

Betonimursketta 0-35mm metsäautotien pohjana